Characters Main Characters Natsuki Hoshina Shizuka Onimaru Sachie Kondou Mizuki Fudou Sayo Nekohira Konatsu Shinjou Sakurako Iizuka Ume Momoi Kuruha Amou Mika Kozuru Supporting Characters Media Music Episode Guide Community Recent blog posts Admins Airako